Disclaimer

Auteursrecht
Copyright 2023 Daimler Buses Belgium NV Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, grafieken, audio-, video- en animatiebestanden en arrangementen zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. Deze mogen noch voor commerciële doeleinden noch voor verspreiding worden gekopieerd, gewijzigd en op andere websites worden gebruikt. Een aantal internetpagina's van Daimler Buses Belgium NV bevat ook foto's die onderworpen zijn aan het auteursrecht van diegene die deze ter beschikking hebben gesteld.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle op de internetpagina's van Daimler Buses Belgium NV vermelde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Daimler Buses Belgium NV of Daimler Truck AG, met inbegrip van de modelnamen en alle logo's en emblemen van de onderneming.

Toekomstgerichte verklaringen
Heel wat internetpagina's bevatten toekomstgerichte verklaringen, die gebaseerd zijn op inschattingen van het management van Daimler Buses Belgium NV of Daimler Truck AG. Door het gebruik van woorden zoals "verwachten", "schatten", "rekenen op", "voorzien" en "plannen" op deze internetpagina's proberen wij toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen geven de visie van Daimler Buses Belgium NV of Daimler Truck AG op toekomstige gebeurtenissen weer op het moment dat ze worden gedaan en zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden. Zoals wordt uitgelegd in de rapporten die Daimler Truck AG bij het Amerikaanse beurstoezicht U.S. Securities and Exchange Commission indient (met inbegrip van het meest recente jaarverslag Form F), kunnen heel wat invloeden ervoor zorgen dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hier gemaakte inschattingen. Tot dergelijke invloeden behoren onder andere veranderingen in de algemene economische toestand en bedrijfsomstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentepeil, invoering van concurrerende producten, onvoldoende aanvaarding van nieuwe producten en diensten en veranderingen in de ondernemingsstrategie. Daimler Buses Belgium NV en Daimler Truck AG wijzen elk bedoeling of verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen up-to-date te houden, omdat deze uitsluitend gebaseerd zijn op omstandigheden op de dag dat ze werden gepubliceerd.

Producten en prijzen
Na de publicatie van bepaalde pagina's kunnen nog wijzigingen zijn opgetreden. De informatie op deze website moet worden beschouwd als bij benadering. Prijswijzigingen en fouten zijn voorbehouden. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot het standaardgamma behoren. Kleurafwijkingen zijn technisch bepaald. Deze website kan ook types en diensten bevatten die in bepaalde landen niet beschikbaar zijn. Verklaringen over prijzen en serie-uitrustingen, over wettelijke, juridische en fiscale bepalingen en gevolgen zijn slechts in bepaalde landen geldig. De op de dag van de levering geldende prijzen zijn geldig. Voor de bindende laatste stand neemt u contact op met een algemene vertegenwoordiging of een dochteronderneming.

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informatie volgens § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
Dit geldt voor Duitse gebruikers: Daimler Truck AG zal niet deelnemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie in de zin van de VSBG en is niet wettelijk verplicht om dit te doen.

en Mercedes-Benz zijn handelsmerken van Mercedes-Benz Group AG.